artykuł nr 1

Majątek jakim dysponuje Straż Miejska w Kwidzynie

- Samochody

- Motocykle

- Sprzet komputerowy

- Sprzęt biurowy

- Środki łączności (radiotelefony)

- Sprzęt do monitoringu wizyjnego