artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na imprezach masowych i rekreacyjnych w Kwidzynie w roku 2013.