artykuł nr 1

Komendant

Komendant

Imię i Nazwisko:

Robert Czekajski

Wykształcenie:

wyższe

Kompetencje:

  1. Planowanie i organizowanie działalności. 
  2. Nadzorowanie i kontrola realizacji zadań.
  3. Zarządzanie mieniem.
  4. Reprezentowanie Komendy Straży Miejskiej w Kwidzynie.