artykuł nr 1

Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1243) informuje się, że w Straży Miejskiej w Kwidzynie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących w postaci:


- poczty elektronicznej na adres: strazmiejska@kwidzyn.pl,


- przesyłania informacji faxem na nr: 55 261 08 98

 

- korespondencji pisemnej na adres: Straż Miejska w Kwidzynie, ul. Warszawska 14,

82-500Kwidzyn,


- telefonu alarmowego: 986 (za pośrednictwem opiekuna)