artykuł nr 1

Prowadzone rejestry i ewidencje

- Rejstr Spraw o wykroczenia

- Ewidencja osób ukrananych mandatem karnym