artykuł nr 1

Informacje ogólne

Straż Miejska Kwidzyn

(jednostka budżetowa)

Komendant:

Robert Czekajski

Zastępca Komendanta:

_

Kontakt:

ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 261 08 99, tel/fax. 55 261 08 98

TELEFON ALARMOWY 986

e-mail: strazmiejska@kwidzyn.pl

ePUAP: /smkwidzyn1/SkrytkaESP

 

Dane do faktur i umów:

Miasto Kwidzyn - Straż Miejska w Kwidzynie, ul. Warszawska 14

NIP 5811956166

ul. Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

NIP:

REGON

581-17-63-585

170410453

Akt powołania:

  1. Zarządzenie Nr 2/91 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 kwietnia 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
  2. Uchwała Nr XLVIII/322/97 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30.12.1997 r. w sprawie przekształcenia Straży Miejskiej w Kwidzynie w jednostkę budżetową

Działa w oparciu o:

Ustawa z dnia 29 sierpnia o strażach gminnych (Dz. U. Nr123, poz 779 z późn. zm.)