główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Ogłoszenie

Sprzedający: Straż Miejska w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 14 Tel. 55 261 0898 OGŁOSZENIE O LICYTACJI Straż Miejska w Kwidzynie ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż samochodu będącego na jej stanie. 1. Przedmiot sprzedaży: Ford Transit nr. rej. GKW 45EC 2. Przetarg pisemny odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Straży Miejskiej w Kwidzynie ul. Warszawska 14. 3. Przystępujący do przetargu Kupujący winien: a) Złożyć oferty zgodnie z wzorem ujętym ...

Utworzony: 2018-05-30 00:00 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 10:54

2. Ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Straż Miejska w Kwidzynie ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Ford Transit

Utworzony: 2018-05-30 00:00 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 12:17

3. Księgowość

Księgowość

Księgowość Nazwa Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie Adres/kontakt 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 tel.(55) 646 47 69 tel./fax (55) 646 47 69, - dział księgowości - (55) 646 47 774, - dział kadr - (55) 646 47 71, - dział płac - (55) 646 47 72, adres e-mail: cas@kwidzyn.pl Zakres obowiązków Księgowość Płace. Kadry

Utworzony: 2005-04-18 11:38 | Zmodyfikowany: 2017-02-13 09:15

4. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Straż Miejska Kwidzyn (jednostka budżetowa) Komendant: Robert Czekajski Zastępca Komendanta: _ Kontakt: ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn tel. 55 261 08 99, tel/fax. 55 261 08 98 TELEFON ALARMOWY 986 e-mail: strazmiejska@kwidzyn.pl ePUAP: /smkwidzyn1/SkrytkaESP NIP: REGON 581-17-63-585 170410453 Akt powołania: Zarządzenie Nr 2/91 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 kwietnia 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. Uchwała Nr XLVIII/322/97 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30.12.1997...

Utworzony: 2005-03-25 12:18 | Zmodyfikowany: 2017-02-13 09:08

5. Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw 1. Komendant Straży Miejskiej w Kwidzynie - przyjmowanie skarg i wniosków. Pn- pt w godz. 9-14, tel. 55 261 08 99 lub osobiście 2. Dyżurny Komendy Straży Miejskiej w Kwidzynie - przyjmowanie zgłoszeń i interwencje Całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, tel. 986 lub osobiście w Komendzie Straży Miejskiej w Kwidzynie, ul. Warszawska 14

Utworzony: 2005-05-09 11:08 | Zmodyfikowany: 2015-05-18 08:41

6. Strażnicy Miejscy

Uprawnienia strażników miejskich Udzielanie pouczeń. Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Doko...

Utworzony: 2005-04-18 11:17 | Zmodyfikowany: 2015-05-18 08:38

7. Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochroniarskich polegających na ochronie imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez miasto Kwidzyn w roku 2013: Majówka rockowa - Juwenalia 24.05.2013.; Dni Kwidzyna 2012 - 15-16.06.2013; Cud nad Wisłą - 15.08.2013.; Pożegnanie lata - 22.09.2013.; Życzenia noworoczne z pokazem sztucznych ogni - 31.12.2013. Ogłoszenie o Zamówieniu jest dostępne na Portalu Urzędu zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) pod numerem 116410-2013 z dnia 25.03.2...

Utworzony: 2013-03-25 00:00 | Zmodyfikowany: 2013-03-25 09:31

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zapewn...

Informacja w załączniku

Utworzony: 2012-04-11 00:00 | Zmodyfikowany: 2012-04-11 12:48

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja została umieszona w załączniku (plik do pobrania .pdf)

Utworzony: 2011-10-04 00:00 | Zmodyfikowany: 2011-10-04 08:55

10. Komendant

Komendant

Komendant Imię i Nazwisko: Robert Czekajski Wykształcenie: wyższe Kompetencje: Planowanie i organizowanie działalności. Nadzorowanie i kontrola realizacji zadań. Zarządzanie mieniem. Reprezentowanie Komendy Straży Miejskiej w Kwidzynie.

Utworzony: 2005-03-25 12:23 | Zmodyfikowany: 2009-12-23 09:46

11. Strona Główna

Witamy!

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ w Kwidzynie

Utworzony: 2005-03-25 12:03 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:49

12. Redakcja Biuletynu

Redakcja biuletynu Zbigniew Szczepański

Utworzony: 2005-05-09 12:01 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:47

13. Budżet

Budżet jednostki Składa się w całości z dotacji samorządu miejskiego Kwidzyn.

Utworzony: 2005-05-09 10:56 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:46

14. Majątek

Majątek jakim dysponuje Straż Miejska w Kwidzynie - Samochody - Motocykle - Sprzet komputerowy - Sprzęt biurowy - Środki łączności (radiotelefony) - Sprzęt do monitoringu wizyjnego

Utworzony: 2005-05-09 11:42 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:46

15. Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Prowadzone rejestry i ewidencje - Rejstr Spraw o wykroczenia - Ewidencja osób ukrananych mandatem karnym

Utworzony: 2005-05-09 11:51 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:46

16. Ustawa

Dz.U.97.123.779 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 art.78 2004-01-25 zm. Dz.U.03.130.1190 art.1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja - straż gminna, zwana dalej "strażą". 2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw o...

Utworzony: 2005-05-09 08:36 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:45

17. Regulamin

UCHWAŁA Nr XI/97/2003 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kwidzynie. (Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779), w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) uchwala się co następuje: § 1. Nadaje się...

Utworzony: 2005-05-09 10:00 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:45

18. Organizacja

Organizacja

Komendant Straży Miejskiej - podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i działa w jego imieniu. Z-ca Komendnta Straży Miejskiej - w casie nieobecności Komendanta pełni jego obowiązki. Dyżurny Straży Miejskiej - kieruje pracą funkcjonariuszy straży.

Utworzony: 2005-04-18 10:26 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:43

19. Przedmiot działania

Przedmiot działania

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych...

Utworzony: 2005-04-18 09:37 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:42